SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 3/2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund 2001-04-21

Närvarande: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Torbjörn Sjövall och Anna-Lena Karlsson

Anmält förhinder: Ingemar Johansson, Kjell Arvidsson och Alf Karlsson

 1. Kent Lindgren öppnade mötet klockan 15.48
 2. Gert Brushammar valdes att föra dagens protokoll.
 3. Genomgång av alla protokoll för år 2000 gav följande punkter att bearbeta:
  2000/1 §5b: Hur har det gått med schackspelen i Kalmar? Kolla med Ingemar.
  2000/1 §6: Beskrivning av arbetsuppgifter. Gert distribuerar det som finns.
  2000/2 §5: Foldern. God idé som inte lyckats få fotfäste.
  2000/6 §4b: TfS är ett skallkrav för styrelsemedlemmar i SmSF.
  2000/7 §4: Materielinventering på kansliet. Utförs under sommaren 2001.
 4. Arbetsfördelning i styrelsen diskuterades. Beslöts att försöka hålla fokus på två områden: schackverksamheten och administrationen. Den schackliga verksamheten kommer Hans, Anna-Lena och Torbjörn att koncentrera sig på, medan Kent, Gert och Kjell i första hand får ta sig an administrationen.
 5. Till att vara ombud för SmSF vid SSF kongress 2001-07-07 i Linköping valdes Kent Lindgren och Gert Brushammar.
 6. SSF "eriksgata". Två datum har spikats: 18/8 preliminärt i Värnamo och 25/8 preliminärt i Tingsryd. Syftet är att mötena ska vara ett erfarenhetsutbyte mellan SSF, distriktsförbund och klubbar speciellt avseende ungdomsledarfrågor. Alla klubbar förväntas ställa upp med minst två personer. Kallelse till dessa möten skickas genom styrelsens försorg till klubbarna vid två tillfällen.
 7. Styrelsens arbetssätt diskuterades. Styrelsemöten förbereds genom att vi per mail tycker till om dagordningen som skickas ut i god tid (ca två veckor). Dagordningen fryses ett par dagar före mötet. Officiella svar på frågor om/till SmSF ska behandlas i styrelsen.
 8. Då inga förändringar i verksamhetsberättelsen påfordrats från kongressen fastställdes densamma i den utgåva som förelades kongressen.
 9. Adjungering av länskommittéer:
  F-län: Hans Larsson, Glenn Karlsson, Torbjörn Sjövall och Kjell Arvidsson
  G-län: Alf Isaxon och Gert Brushammar
  H-län: Hugo Karlsson, Jan Feldreich och Mattias Kulander.
  Understrukna är sammankallande.
 10. Kommande styrelsemöten:
  2001-06-09 i Aneby klockan 10.00
  2001-08-04 i Aneby klockan 10.00
 11. Mötet avslutades klockan 17.15
 Vid tangentbordet: Justeras:
…………………………………… …………………………
Gert Brushammar/sekreterare Kent Lindgren/ordförande

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar