SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 7/2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll för vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund i Aneby 2001-12-09

Närvarande: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Ingemar Johansson, Alf Karlsson och Hans Larsson.

 

 1. Mötets öppnande. Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10.25.
 2. Dagordningen. Dagordningen godkändes.
 3. Föregående mötesprotokoll. Protokollet upplästes.
 4. Rapporter. Gert rapporterade om FIDE:s nya betänketider och ändringar i ratingberäkningen i anslutning till detta.
  Alf rapporterade, att han inte behöver något eget exemplar av Förbundshandboken, då han använder klubbens exemplar. Alf rapporterade också från blixt-DM.
  Kent rapporterade angående erhållen e-post från Egil Sjödahl angående spel på Internet. Mötet ansåg, att det inte var något för SmSF att deltaga i.
  Gert rapporterade att ekonomin är under kontroll. Han lämnade också en rapport om medlemsrapporteringen.
  Hans rapporterade att föreningsutskick 5 och 6/2001 har gått ut. Hans rapporterade med glädje att Landstinget i Kronoberg nu gått över till samma åldergruppsindelning som övriga län i Småland.
  Ingemar rapporterade, att de 50 vitryska schackspelen flyttats från Torsås till Kalmar. Ingemar fick i uppdrag att kontakta Boo Malm angående de spel, som inte används, eftersom dessa bör lämnas till förbundet.
 5. Åtgärdslistan. Årets samtliga protokoll genomgicks. Gert och Kent fick i uppdrag att undersöka om medlemsavgiften för numera nerlagda föreningarna SK Banat och Habo/Mullsjö SS inkommit eller om den ska skrivas av. Mötet konstaterade, att inventeringen av kansliet fortfarande inte har gjorts och att denna måste påbörjas vid nästa styrelsemöte. Mötet noterade också, att kommande kongress är planerad till 2002-04-23, vilket gör att eventuella motioner måste vara inne senast 15/2, om de ska kunna hinnas med i förbundsutskicket före kongressen.
 6. Hemsidan. Gert tar tacksamt emot aktuell information, som bör in på hemsidan. Nästa chat-möte bestämdes till 2001-12-17 kl. 21.
 7. Förbundshandboken. Det ska diskuteras på nästa chat-möte vilka som saknar/behöver förbundshandboken. Denna bör dessutom markeras, så att det framgår, att den är Smålands Schackförbunds egendom.
 8. Edvin Gillströms vandringspris och ungdomsledarstipendiet. Styrelseledamöterna fick i uppdrag att försöka tänka fram lämpliga kandidater till nästa möte.
 9. Övriga frågor. Gert åtog sig att formulera en proposition till kongressen, som ändrar senaste datum för motioner till kongressen till 6 veckor före denna.
 10. Nästa möte. Nästa möte planerades till 2002-02-03 i Aneby.
 11. Mötets avslutade. Kent avslutade mötet kl. 15.45

 

Vid protokollet Justeras
…………………………………… …………………………
Ingemar Johansson/sekreterare Kent Lindgren/ordförande

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar