SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 3/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund

Tid och plats: lördagen den 12 april 2003 i Vrigstad 

Närvarande styrelseledamöter: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Ingemar Johansson och Anna-Lena Karlsson.

  1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet klockan 10.08.

  1. Småländskan

En protest avseende matchen Västerviks ASK III Ingelstad/Uråsa SK II har inlämnats av Ingelstad/Uråsa SK. Hans Larsson redogjorde för protesten.

Styrelsen konstaterar att tävlingsreglementet tydligt anger att samma bordsplaceringsregler gäller i Småländskan som i Allsvenska serien och att reglerna har följts av båda lagen. Protesten avslås därför vilket innebär att Västerviks ASK III står som segrare av årets Småländska. Noteras att Anna-Lena Karlsson inte deltar i beslutet.

  1. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet klockan 10.16

 

……………………………………                         ……………………………………

Gert Brushammar/mötessekreterare                                            Kent Lindgren/ordförande

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar