SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 4/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Smålands Schackförbund

Tid och plats: lördagen den 12 april 2003 i Vrigstad

Närvarande styrelseledamöter: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Ewa Fritz, Ingemar Johansson och Anna-Lena Karlsson.

  1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade alla välkomna, speciellt vår nya styrelsemedlem Ewa Fritz och öppnade därmed mötet klockan 14.36.

  1. Styrelsekonstituering

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Vice ordförande Hans Larsson, kassör Gert Brushammar, sekreterare Ewa Fritz, ledamöter Torbjörn Sjövall, Anna-Lena Karlsson och Kjell Arvidsson

AU med administrativ inriktning: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Hans Larsson

AU med verksamhetsinriktning: Hans Larsson, Anna-Lena Karlsson, Torbjörn Sjövall

LK-F: Hans Larsson, Torbjörn Sjövall, Glenn Karlsson, Kjell Arvidsson

LK-G: Alf Isaxon, Gert Brushammar

LK-H: Hugo Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Bo Frick

  1. Firmateckning

Till att var för sig teckna Smålands Schackförbunds firma omvaldes Kent Lindgren och Gert Brushammar.

  1. Ombud till SSF-kongressen

Kent Lindgren och Hans Nyman utsågs att företräda SmSF vid Sveriges Schackförbunds kongress i Umeå 6 juli 2003.

  1. DM i Västervik

Jörgen Karlsson redogjorde för planeringen av Småland Open tillika DM.

  1. Kommande möten

Utvärderingsdag  2002-04-26 på Matbiten i Korsberga
Nästa styrelsemöte hålls i Västervik 7-8 juni 2003

  1. Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet klockan 15.27

 

……………………………………                                               ………………………….

Gert Brushammar/mötessekreterare                                                                         Kent Lindgren/ordförande

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar