SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 5/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Smålands Schackförbund - Protokoll

Styrelsemöte 2003.06.07 i Västervik

Deltagare: Kent Lindgren, Ingemar Johansson, Anna-Lena Karlsson, Gert Brushammar, Alf Karlsson, Ewa Fritz

1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:05

1.1.  Föregående möten
1.2.  Bra om vi snabbt får fram protokoll och andra dokument så de når klubbarna fortare.
1.3.  Gert redovisade förbundets ekonomi som är stabil. Torsås SK och Eksjö SK har inte betalat årets medlemsavgift.
1.4.  Det saknas fortfarande ratinglistor från 10 klubbar.
1.5.  Gert kommer att uppdatera handboken.
1.6.  Gert vill ha in synpunkter om hemsidan.
1.7.  Samtliga arrangemang har genomförts som beslutats vid utvärderingarna.
1.8.  Utskick till klubbarna av en tabell hur mycket man förlorar resp. vinner i rating.
1.9.  SmSF ansöker om Collijnplakett i brons.
1.10. Mötet tog beslut att AU gör en motion om krångliga bestämmelser om åldersindelning.

2. "Licensfrågan"

Vi avvaktar hur Kent ska rösta tills vi får svar från klubbarna på vår enkät.

3. Motion från Stockholm SF

Alla var eniga om avslag.

4. Omval i CS

AU får i uppdrag att ta ställning vad vi ska göra.

5. Kongress

Motioner ska lämnas in 6 veckor före kongresstart..

6. Hur ska vi engagera klubbarna?

Togs upp under punkt 7 och 10.

7. Eriksgata

Förslag var att åka runt och ha styrelsemöte på klubbarna vid deras styrelsemöten vid vartannat SmSF styrelsemöte. Skall vi ordna ordförandeträffar mellan klubbarna? Informationsblad skickas till alla medlemmar?

8. Föregående möten

Diskuterades under punkt 1.1.

9. Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp..

10. Tid för nästa möte

2003.08.16 Jönköping, 2003.09.13 Kalmar, 2003.11.22 Ljungby (platserna är förslag). VU får i uppdrag att ta kontakt med de berörda klubbarna om de här öppna mötena (som diskuterades i punkt 7). AU får i uppdrag att göra en skrivelse om idén. En formell rapport till AU skall tas upp vid varje möte. Varför har vi SmSF? Vad har vi för nytta av det? Vad har man för att vara med i SmSF? Gert och Kent tar på sig att snickra ihop något innan den 16/8. Fyll på med punkter och förslag till dagordningen. Kom ihåg att meddela om ni kommer eller ej på mötena.

11. Mötet  avslutades kl.- 15.31.


Vid protokollet: Ewa Fritz


Justerat: Kent Lindgren

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar