SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 6/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Styrelsemöte per telefon 030704

Närvarande: Hans, Kent, Anna, Torbjörn, Ingemar, Kjell, Gert och Hans Nyman (Oskarshamns SS)

1. Hans valdes som ordförande och öppnade mötet kl.19.00, Anna valdes att föra protokoll.

2. Dagens fråga gällde hur Smålands Schackförbunds representanter ska rösta ang. obligatoriskt abonnemang av TFS, på Sveriges Schackförbunds kongress imorgon.

Smålands schackförbund har skickat ut enkäter till alla klubbar, 13 klubbar har svarat av 26 möjliga. (F-län 5 av 11, H-län 3 av 9 och G-län 5 av 6).

6 klubbar svarade nej för att ha TFS som medlemstidning medans 4 klubbar svarade ja, 3 klubbar lämnade blankt svar.

Efter diskussioner enades styrelsen om att representanterna (Kent och Hans Nyman) skulle rösta nej på kongressen med anledning av vad klubbarna har svarat i enkäterna.

3. Hans och Kent tackade för mötet och avslutade kl. 19.26.


……………………………………
Ordförande Hans Larsson

…………………………
Sekr. Anna-L. Karlsson

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar