SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 7/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Smålands Schackförbund - Protokoll

Styrelsemöte 2003.08.16 i Jönköping

Deltagare: Kent Lindgren, Ingemar Johansson, Anna-Lena Karlsson, Gert Brushammar, Torbjörn Sjövall, Rolf Ivansson,  Ewa Fritz,

 1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:55

 1. Val av mötesfunktionärer

Till sekreterare valdes Ewa Fritz och justerare Kent Lindgren.

 1. Fastställa dagordning

Mötesprotokollen skall vara numrerade.

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

 1. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom. Icke åtgärdade punkter: 9, 5, 4 och delvis 2, 1. Förslag när Collijn-plaketten skall delas ut är vid Småland Open, på Schackets Dag eller vid nästa stytrelsemöte i Kalmar. Inget beslut togs. En utmärkelselista skall göras. Gert ordnar det.

 1. Uppgiftsbeskrivningarna

Beslut togs att lägga den på webben.

 1. Kommande möten.

13/9 i Ljungby, 11-12/10 prel. i Vrigstad, 22/11 i Kalmar.
Anna får i uppdrag att ta kontakt med Ljungby. Vi skall försöka få Länskommittéerna att komma på våra möten. Gert ordnar 2-dagarsmötet 11-12/10.

 1. Rapporter
  • Ordförande: inga rapporter.

  • Kassör: ekonomin är under kontroll. Överskottet hittills i år är ca 15 000 SEK
   Överskott: Utfall löpande 12 månader 6000 SEK
   Hösten innebär mer utgifter än intäkter.

  • Kansli: inga rapporter.

  • Länskommittéer: 
   F: inga rapporter
   G: Alf Isaxon anställd som ungdomsledare på två år
   15-26/11 juniorallsvenskan i Växjö
   Förslag att göra en nyutgåva av romanen "Schackklubben Tanke & Vilja" av Sven-Olof Lorentzen. Tanken är att göra numrerade exemplar att kunna vinna på olika tävlingar.
   H: Ett försök att få fler klubbar att hålla i länstävlingar med stöttning av klubbar med mera vana.

  • SSF-kongressen i Umeå: Kent informerade.

 
 1. Förberedelser inför Småland Open/DM

Sponsorer börjar komma in. De får då sin logo i en schackruta á 500 SEK på ett stort schackbräde som kommer att placeras i ett skyltfönster.

 1. Pia Cramling besöker Småland 6-14/9

Ett förslag är att anordna simultan i södra Småland (lämpligen Växjö) en av dagarna i helgen 13-14 september. Förslaget antogs men skall diskuteras med Blekinge SF innan beslut tas.

 1. Kalenderkrock 15-16/11

Förslag att flytta Blixt-DM/Snabbschack-DM i Västervik till 22-23/11 då Juniorallsvenskan spelas i Växjö 14-16/11.Kent och Gert tar på sig att lägga ut tomma schackprotokoll där varje klubb kan skriva in sin egen klubb och dra ut.

 1. PM för tävlingsarrangörer

Bordlades.

 1. Manusstoppdatum/fastställa utskicksdatum

Utskick 3 senast 24/8. Detta gäller Småland Open, Småländskan 03/04, Kongressprotokoll, Styrelseprotokoll, Verksamhetsberättelsen.
Utskick 4 senast mitten av september. Detta gäller Förbundshandboken flik 1, 2, 3, 6 och 9. Hans och AU får sätta stoppdatum för resten av året. Tävlingskalendern skall läggas in under flik 9.

 1. Tankar om nytt vandringspris

Gert redogjorde för sina tankar om detta.

 1. Övriga frågor
 • SmSF's logo: Gert har tagit lite kontakter för att undersöka om det är möjligt att göra en medalj med SmSF-logo i relief som alternativ till de standardplaketter/medaljer som finns idag

 • Frågan om medlemstidning måste bearbetas under året.

 • Kansliets telefontid skrivs in i FHB flik 3.

 • Utskick om nya bidragsregler.

 1. Mötets avslutande

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 16.00


……………………………………
Ewa Fritz / Sekreterare

…………………………
Kent Lindgren / Justerare

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar