SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 2/2004

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Smålands Schackförbund - Protokoll

Styrelsemöte 2004.03.27 i Vrigstad

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Ingemar Johansson, Hans Larsson,  Alf Karlsson, Anna Karlsson, Ewa Fritz,

  1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:10

  1. Ärenden

Kent föredrog en motion till SSF kongress 2004 med begäran om analys av Sveriges Schackförbunds samlade ekonomi och verksamhet. Den kommer att delas ut på kongressen.

Vid förra styrelsemötet 1/2004 hade vi ett förslag att bjuda in en representant från CF till kongressen. Göran Olsson, vice ordförande i SSF, kommer. Lars Gran kunde inte närvara men skickade ett brev.

Hans läste upp en bidragsansökan för lägerdeltagande från Glasrikets SK.

Gert har ordnat ett diplom till ungdomsledarstipendiatet för första gången.

Gert visade oss visitkort med ratingtabell på baksidan, hur ska vi använda och sprida dem?

  1. Avslutning

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 10.30


……………………………………
Ewa Fritz / Sekreterare

…………………………
Kent Lindgren / Justerare

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar