SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 3/2004

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Smålands Schackförbund - Protokoll

Styrelsemöte 2004.03.27 i Vrigstad

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Ingemar Johansson, Hans Larsson,  Alf Karlsson, Anna Karlsson, Ewa Fritz,

  1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 17.05

  1. Ärenden

Styrelsen konstitueras som föregående år:

Vice ordförande Hans Larsson
Sekreterare Ewa Fritz
Kassör Gert Brushammar.

  1. Firmateckning

Kent Lindgren och Gert Brushammar omvaldes att var för sig teckna Smålands Schackförbunds firma.
 

  1. Ärenden

Gert har dragit ut ratingkorten i 1500 exemplar till en kostnad av 1,65 SEK/st. Styrelsen beslutade att göra ett utskick till klubbarna i augusti. Utskicket skall även innehålla en folder, inbjudan till Småland Open och vandringspris.

Styrelsen beslutade avslå ansökan om sökt bidrag från Glasrikets SK.

En broschyr från ungdomsstyrelsen "stöd till ungdomsverksamhet" visades.

Gert och Kent får i uppdrag att placera bankmedel.

Frågan om vilka i styrelsen som har tillgång till Tfs kom upp.

  1. Avslutning

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 17.50


……………………………………
Ewa Fritz / Sekreterare

…………………………
Kent Lindgren / Justerare

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar