SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 0/2005

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte i Smålands Schackförbund

Tid:   58 septober 2005
Plats: Västervik

Närvarande styrelsen: Gert Brushammar, Ewa Fritz, Alf Karlsson,
        Kent Lindgren, Anders Svensson.
Adjungerad: Anna Karlsson.

§ 1. Mötets öppnande

Gert Brushammar hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 11:73

 

 
     
§ 2. Val av justeringsman

Kent Lindgren valdes att servera dagens ärenden.

 

 

 
     
§ 3. Fastställande av dagordningen

Den föreslagna dagordningen godkändes i sin helhet.

 

 
     
§ 4. Föregående mötes protokoll

Protokollet från föregående möte lästes upp, godkändes och lades med gillande till handlingarna.

 

 
     
§ 5. Ekonomi

Gert rapporterade att Kent nu har tagit över kassörskapet i distriktet. Kent konstaterar att ekonomin har varit god. Väldigt god!

 

 
     
§ 6. Tävlingskalendern

Styrelsen smakade på lite olika upplägg av kalendern. Den gemensamma uppfattningen är att det smakfullaste sättet är att blanda alla ingredienser i en rätt och kanske krydda med några extra möten. Kalendern fungerar då som meny för det smörgåsbord av aktiviteter som erbjuds under säsongen.

 
     
§ 7. Planering av Småland Open

Förberedelserna framskrider planenligt. VASK planerar att röra om en del i grytan efter de erfarenheter som dragits från föregående år. Efter tävlingen är det kanske dags att överlämna skålen till någon annan förening.

 

 
     
§ 8. Rapporter

Kent rapporterade om verksamhetsanalysen av SSF som fått ett ganska kyligt mottagande.

 

 
     
§ 9. Kansliet i Västervik

Sedan början av maj är SmSFs kansli beläget i Västervik där Anders och Ewa håller verksamheten flytande. Här sliter de som bäst med uppdateringen av Förbundshandboken.

 

 
     
§ 10. Övriga frågor

Webmaster (Gert) informerade om användningen av cookies på hemsidan.

 

 
     
§ 11. Mötets avslutande

Gert avslutade mötet kl. 21.15 eller 19.46. Eller var det 23.30!?

 

 
 

……………………………………
Ewa Fritz / Sekreterare

   

…………………………
Kent Lindgren / Justerare

 

……………………………………
Gert Brushammar / Idé, text och foto

   

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar