SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 2/2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid konstituerande möte med Smålands Schackförbund 2001-04-07

Närvarande: Kent Lindgren, Hans Larsson, Gert Brushammar, Ingemar Johansson, Torbjörn Sjövall, Anna-Lena Karlsson och Kjell Arvidsson

  1. Kent Lindgren öppnade mötet klockan 14.30
  2. Gamla och nya styrelseledamöter presenterade sig.
  3. Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Vice ordförande Hans Larsson, kassör Gert Brushammar, sekreterare Ingemar Johansson ledamöter Torbjörn Sjövall, Anna-Lena Karlsson och Kjell Arvidsson
  4. Till firmatecknare utsågs Kent Lindgren och Gert Brushammar, var för sig.
  5. Frågan om kongressombud och adjungering av länskommittéerna hänsköts till utvärderingsdagen.
  6. Mötet beslöt att tills vidare lägga ner arbetsutskottet.
  7. Kommande möten: Utvärderingsdag 2001-04-21 i Alvesta. Nästa styrelsemöte 2001-06-07 i Aneby klockan 10.00
  8. Mötet avslutades klockan 15.25

  

…………………………………… …………………………
Ingemar Johansson/sekreterare Kent Lindgren/ordförande

 

.

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar