SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Utvärderingsdag 2001

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid utvärderingsdagen i Alvesta 2001-04-21

Närvarande: Göran Ohlsson SSF, Kent Lindgren Oskarshamn, Gert Brushammar Växjö,  Ingemar Johansson Nybro, Hans Larsson Aneby, Anna-Lena Karlsson Västervik, Torbjörn Sjövall Huskvarna, Arne Svensson Ljungby, Hugo Karlsson Västervik, Rolf Iwansson Jönköping, Curt Gustavsson Rottne, Vladimir Gedrich Alvesta, Mats Ledén Smedby, Lars Eriksson Smedby,

 1. Mötets öppnande. Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet 10.20
 2. Presentation. Sveriges Schackförbunds vice ordförande Göran Ohlsson hälsades välkommen.
 3. Göran Ohlsson informerade om bland annat:
  1. Vikten av att få fler medlemmar till schacket
  2. Det måste få kosta pengar att spela schack
  3. Schackets eventuella anslutning till Riksidrottsförbundet
  4. Aktivitetsstödet
  5. Presentation av en preliminär lottning till Allsvenska serien 2001/02.
 4. Verksamheten. Kent Lindgren gav en orientering om verksamheten i distriktet.
 5. Länskommittéerna. Mötet uttryckte sin positiva inställning till att det lämpligt att gå över länsgränserna för att exempelvis skapa kortare resor till en tävling.
 6. Medlemsregistreringar. Styrelsen fick i uppdrag att gå vidare med frågan om huruvida det är nödvändigt med så många grupper vid inrapportering av ungdomar till Statens Ungdomsråd.
 7. Tävlingsreglementet. Hans Larsson presenterade ett omarbetat tävlingsreglemente för Smålands Schackförbunds tävlingar. Smärre justeringar diskuterades.
 8. Tävlingskalendern 2001/02. Följande förslag diskuterades fram:
   
  Snabbschack- DM H-län 2001-09-21
  Blixt-DM H-län 2001-11-17
  JLM F+G+H-län 2001-11-13
  JDM + VDM F-län 2001-11-27/28
  GP-final G-län 2001-12-08
  DM G-län 2002-04-13/14
  Blixt-JDM H-län 2002-01-19
  Skollag-DM G-län 2002-03-16
  Lag-JDM F-län 2002-02-02
  Kongress   2002-03-23
  Utvärderingsdag    2002-04-27

 9. Avslutning. Kent Lindgren förklarade mötet avslutat 15.40

  

 Vid protokollet: Justeras:
…………………………………… …………………………
Ingemar Johansson/sekr.  Kent Lindgren/ordf.

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar