SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Utvärderingsdag 2002

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid utvärderingsdagen i Korsberga 2002-04-27

Närvarande: Hans Larsson Aneby, Mats Leden Smedby, Curt Gustavsson Rottne, Rolf Iwansson Jönköping, Torbjörn Sjövall Jönköping, Peter Sjögren Vaggeryd, Torbjörn Ahlgren Vetlanda, Åke Johansson Västervik, Hugo Karlsson Västervik, Anna-Lena Karlsson Västervik, Ewa Fritz Västervik,  Evert Hållberg Oskarshamn, Kent Lindgren Oskarshamn, Arne Svensson Ljungby och Ingemar Johansson Nybro

1. Mötets öppnande:

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet.

2. Småländskan – division IV

Med nästa klubbutskick följer en inbjudan till Småländskan 2002/03. Mötet tyckte det vore synd, om det inte skulle gå att hålla en distriktsserie i gång. Den lägre anmälningsavgiften till Småländskan noterades.

3. Medlemsrekryteringen

Olika vägar att öka medlemsantalet diskuterades. Mötet noterade, att spontanidrotten tyvärr har nästan upphört bland ungdomar och att detta drabbar även schacket. Vikten av att avdramatisera frågan om tillräcklig spelstyrka för att kunna deltaga i schackverksamheten betonades.

4. Individuella DM

Motion från Västerviks ASK angående DM antogs. Beslöts att förlägga DM till Västervik de 3 följande åren. Mötet betonade vikten av att spellokal och möjlighet till mat och logi finns samlat inom ett nära område. Personlig inbjudan till en del spelare kanske skulle kunna väcka intresset för att deltaga. Priser och subventionerat uppehälle andra vägar att locka deltagare till tävlingen. Arrangören får här undersöka de ekonomiska möjligheterna. Spelformen är bra, som den är.

5. Tävlingskalendern 2002/03
 
Uteschacket                  Smedby         17/8
Snabbschack-DM Aneby  21/9
LM juniorer      12/10
JDM och VDM Västervik      26-27/10
Blixt-DM Smedby 9/11
Lag-DM  Aneby 30/11-1/12
GP-final G-län 7/12
Blixt-JDM  Jönköping 25/1
Juniorlag-DM Aneby 1/3
Skollag-DM  G-län 15/3
Kongress   12/4
Utvärderingsdag   26/4

                        

6. Avslutning

Kent Lindgren förklarade mötet avslutat.

 

Vid protokollet

 

……………………………..

Ingemar Johansson

 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar