SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Utvärderingsdag 2004

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Utvärderingsdag 2004.03.27 i Vrigstad

Protokoll

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Hans Larsson, Alf Karlsson,  Anna-Lena Karlsson, Ingemar Johansson, Ewa Fritz.
Övriga: Evert Svensson, Torbjörn Ahlgren, Hans Nyman, Roland Bonér, Hugo Karlsson, David Nilsson, Alf Isaxon.
Göran Olsson, vice ordförande i SSF.

 1. Mötets öppnande
  Kent Lindgren öppnade mötet kl. 14:15
 2. Motioner
  Kent Lindgren läste upp motionen till SSF. Göran gav sina åsikter. Kent Lindgren och Gert Brushammar får i uppdrag att gå vidare med motionen till SSF och gå vidare till kongress.
 3. Programsnickeri
  SmSF:s tävlingar under 2004/2005 fastställdes och fördes in i tävlingskalender
 4. Ratingtabell i fickformat
  Gert Brushammar visade nya visitkort, på ena sidan ratingtabell och på den andra sidan adress till kansliet. Han uppmanar också att slänga alla gamla programböcker som sparats p g a att ratingtabellerna finns i dem. Ratingtabellerna finns även i förbundshandboken
 5. Övrigt
  Gert Brushammar redogjoprde för sina tankar om nytt vandringspris. Har klubbarna nyheter, både roliga och tråkiga: skicka dem till Gert Brushammar så att de kommer in på SmSF:s hemsida. Hans Larsson berättade om Snabbschack med handikapp för högstadieungdomar i Aneby, 15-15, 10-20, 5-25. Västervik berättade om några tävlingar, bl a Aspa-cupen varje år trettondagen och VT-cupen som är sista klubbtävling på våren.
 6. Avslutning
  Kent Lindgren avslutade mötet kl. 17:00

Sekreterare/Ewa Fritz        Ordförande/Kent Lindgren
 

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar