SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Rating

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Aktuella spelarövergångar

Perioden för fria övergångar inför spelsäsongen 2009/2010 tog slut 31 augusti. De övergångar som kommit till distriktets kännedom är:

  • Nedzad Neretljak från Rödeby SK till Växjö SK
  • Johan Wiklund från Schack-08, NBorrköping till Jönköping-Huskvarna SK

Spelarövergångar ska anmälas före augusti månads utgång. Det gäller alla som inför den kommande spelsäsongen byter klubbtillhörighet oavsett om det är på eget initiativ eller värvning.

Aktuell ratinglista 2010-01-01

En handfull klubbar saknas i ratinglistan som vanligt.

Ingen nästa ratinglista!

Detta var sista gången en sammanhållen ratinglista för SmSF tas fram. Under de gångna 10 åren (se nedan) har listan inte blivit komplett vid något enda tillfälle. Eftersom SSF nu i praktiken infört central ranking hänvisas därför i fortsättningen till de klubbvisa redovisningar som går att hitta på SSF hemsida http://www.schack.se. Moroten att hålla den rankinglistan uppdaterad är att det är en förutsättning för att kunna registrera spelare till Allsvenska serien.

Tidigare listor

2009 Januari Maj September
2008 Januari Maj September
2007 Januari Maj September
2006 Januari Maj September
2005 Januari Maj September
2004 Januari Maj September
2003 Januari Maj September
2002 Januari Maj September
2001 Januari Maj September
2000 Januari Maj September

För att läsa listorna behövs Acrobat Reader som kan hämtas gratis här: getacro.gif (1692 bytes)

Spelarregistrering och ratinglistor [2003-12-06]

Det har uppstått ett litet missförstånd i förbundet angående ratinglistorna och för att det inte ska uppstå igen är det bäst att förklara det här med ratinglistor än en gång.

Så här är det: SmSF sammanställer en distriktsgemensam ratinglista på klubbarnas egen begäran. Den listan skickas INTE till SSF-kansliet, inte heller de klubbvisa listor som ni skickar till SmSF. Observera det sista! SmSF skickar alltså INTE vidare era listor som spelarregistrering till SSF/Allsvenskan, det måste ni göra själva! Anledningen är att spelarregistreringen är ett åtagande som  klubben gör gentemot SSF/AK och det åtagandet kan inte ändras av en tredje part dvs SmSF! SmSF för visserligen diskussioner med kansliet om former för att kunna förmedla dessa listor men i dagsläget sker det alltså inte. Dessutom har vi ju ännu inte haft 100%-ig uppslutning i någon enda lista under de senaste fyra åren.

Slutsats: blanda inte ihop spelarregistreringen till SSF/AK och ratinglistan till SmSF! Det är två skilda saker.

Förresten är det väl lika bra att redan nu påminna om ratinglistan vid årsskiftet! Och för att komplicera det hela ytterligare påminner vi också om att ratinglista och medlemslista inte heller är samma sak! Medlemsregistreringen ska också göras vid årsskiftet!
 

Smålands Schackförbund
webmaster@smalandsschack.se

Webmaster: Ronald Heidenfors