SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 8/2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Smålands Schackförbund - Protokoll

Styrelsemöte 2003.09.13 i Ljungby

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Torbjörn Sjövall, Ewa Fritz.
Närvarande medlemmar: Maria Makar, Arne Svensson, Roddy Strålman, Marijan Radsel

 1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:25

 1. Val av mötesfunktionärer

Till sekreterare valdes Ewa Fritz och justerare Kent Lindgren.

 1. Fastställa dagordning

Specialupplagan om boken "Schackklubben Tanke & Vilja" tas upp under punkt 12.

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom. En del justeringar behöver göras. Ewa ordnar det. Gert berättade för Ljungbys närvarande om sina tankar om vandringspriset (punkt 14 7/2003)

 1. Åtgärdslistan

Åtgärdslistan gicks igenom. Icke åtgärdade punkter: 17, 16, 15, 14, 9, 5 och 4. Nytt åtagande författa motion till SSF om ålder och kön (Kent och Gert).

 1. Kommande möten.

11-12/10 i Göteborg, 8/11 (prel 17/1-04) i Kalmar.
Anna får i uppdrag att ta kontakt med Ljungby. Vi skall försöka få Länskommittéerna att komma på våra möten. Gert ordnar 2-dagarsmötet 11-12/10.

 1. Rapporter
 • Ordförande: inga rapporter

 • Kassör: Oförändrat läge. Eksjö SK och Torsås har ej betalat SmSF medlemsavgift.

 • Kansli: Planerat utskick kom iväg.

 • Länskommittéer: 
  F: Länsfinalen i Ljungby 11/10
  G: Simultan mot Pia Cramling spelas idag. Planering juniorallsvenskan pågår.
  H: Inga rapporter

 • Schackets Dag firades på många platser i länet

 1. Förberedelser inför Småland Open/DM

Ca: 20 anmälningar hittills. Sponsorbidrag 16500 SEK tills nu.

 1. Planering Småländskan

Anmälan gick ut med sista utskicket, datum som allsvenskan. Gert lägger på webben.

 1. Ungdomssida på webben

Tips och idéer vad man kan göra på träffarna för att hålla intresset vid liv (Gert och Anna).

 1. Ratinglistan

Alla inrapporterade utom Vaggeryd. Nästa ratinglista sätter Gert ihop 10/1-04.

 1. Övriga frågor
 • Gert berättade om sin idé om boken "Schackklubben Tanke & Vilja". Han har fått prisuppgifter beroende på hur många exemplar vi vill ha. Vi tar in en offert. Ljungby föreslog att försöka få sponsring. AU tar på sig det. Gert går vidare.

 • Collijnplaketten: Utdelas på Småland Open, i andra hand på styrelsemötet i Kalmar.

 • Ratingbonus juniorer: Ljungby berättade om ett bonussystem de har för juniorer med rating under 1400. Gert sätter den på ungdomssidan. Ljungby berättade om sin ungdomsverksamhet.

 1. Mötets avslutande

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 12.55


……………………………………
Ewa Fritz / Sekreterare

…………………………
Kent Lindgren / Justerare

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar