SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Nr 1/2004

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Smålands Schackförbund - Protokoll

Styrelsemöte 2004.02.28 i Aneby

Närvarande styrelsen: Kent Lindgren, Gert Brushammar, Torbjörn Sjövall, Hans Larsson,  Alf Karlsson, Anna-Lena Karlsson, Ewa Fritz,

 1. Mötets öppnande

Kent Lindgren hälsade välkommen och öppnade mötet kl. 10:05

 1. Rapporter
 • Kassör: Blixt-JDM 17/1-04 lokalhyra 400SEK, inkomster 340SEK, underskott 60SEK. Bokslut för förra året blev 500 SEK back. Två klubbar Eksjö SK och Torsås har fortfarande inte betalat SmSF medlemsavgift för år 2002.

 • Kansli: Hans informerade att han har svårt att hinna med allt kansliarbete själv. Hans, Anna och Ewa får i uppdrag att prata igenom en lösning hur vi kan hjälpas åt. Ett förslag är att varje klubb sköter inbjudan till sina egna tävlingar. Utskick skickas bara till de klubbar som är med på tävlingen. Resultatbörs för hela året. Styrelsemötet 5/6-04 använder vi till en städdag på kansliet.

 • Länskommittéer: 
  F: Bearbetar klubbarna att ta tävlingar. Har gjort en lista på vilka klubbar som tagit tävlingar
  G: Juniorallsvenskan som gick i Växjö 14-16/11-03 blev väldigt bra, mycket tack vare Alf Isaxon. Tävlingen spelades på Hotel Carisma, där man även kunde bo och äta. Det finns tre aktiva klubbar: Ljungby, Glasriket och Växjö. Det kommer att anordnas en simultanmatch i Växjö mot Thomas Ernst i syfte att värva starka utländska spelare boende i Växjötrakten.
  H: Har lyckats sprida tävlingarna mer. Länskommittén har hjälpt till och stöttat. Bra om länskommittéerna träffas.

 • Styrelsen i övrigt: Gert berättade att hemsidan står still och tar tacksamt emot tips och idéer. Spelarregistrering och ratinglistor finns.

 

 1. Tid och plats för kongress 27/3-04 Vrigstad

Kl. 10:00 ett kort styrelsemöte, kl. 10:30 kongresstart. Efter lunch utvärderingsdag. P.g.a. krympande och indragna bidrag föreslår styrelsen kongressen att höja medlemsavgiften för seniorer från 130 SEK till 150 SEK fr.o.m. 2005. Gert skall lämna en gemensamt framtagen motion till Sveriges Schackförbund.

 1. Utdelning av priser

Priser som av någon anledning inte har kunnat mottas på en tävling kommer att delas ut på nästa kongress eller kan hämtas på kansliet. Styrelsen bestämde vem som ska få ungdomspriset resp. vandringspriset.

 1. Kanslifunktionen

Togs upp under andra punkter.

 1. Ny ordförande

Var inte oroliga, Kent tänker inte avgå. Han tycker bara inte att man ska förlita sig för mycket på de olika styrelseuppdragen, det kan bli förändringar.

 1. SSF:s ekonomi och hur det kommer att påverka distriktsförbund och klubbar.

Gert informerade om SSF:s ekonomiska läge. konstruktionen av verksamhetsbidraget för denna vår kommer att gälla även under hösten.

 1. Nya LOK-stödet

Tidigast nästa vår. Förut betalades det ut per aktivitet, nu är det per person.

 1. Distriktsledarkonferens Stockholm 3-4 april 2004

Kent läste upp inbjudan. Vi ger Kent och Gert medgivande att skriva en motion mot regeln att 25% av SSF:s styrelse ska vara under 25 år. Kent och Gert deltar. Förslag att bjuda in en representant från CF till kongressen.

 1. SM-SmSF-SM (läs styrelsemästerskap)

En idé att vid ett styrelsemöte spela SM. Idén mötte gehör, men föreslogs äga rum under vinterhalvåret.

 1. Tomma protokoll i Pdf-format på hemsidan

Kent och Gert tar på sig att lägga ut tomma schackprotokoll där varje klubb kan skriva in sin egen klubb och dra ut.

 1. Visitkort med ratingtabell på baksidan

Gert går vidare med idén och tar reda på kostnaderna.

 1. Simultan och vänskapsmatcher - Inbjudan från Östergötland m.m.

Kent har fått en förfrågan om vi är intresserade av en vänskapsmatch mellan Småland och Östergötland. Vi beslutade ta upp det på utvärderingsdagen.

 1. Protokoll från föregående möten. Beslut och åtgärder.

Kent läste upp föregående protokoll. Vi beslutade att behandla Brainstormmötet på utvärderingsdagen. Skall vi lägga det i maj eller september? Vandringspris, Brainstormmöte och boken Schackklubben Tanke & Vilja läggs in på åtgärdslistan. Växjö SK fyller 80 år. Gert framförde idén att de kan hyra Brokvist Konditori, där klubben startade, för schackspel i några timmar.

 1. Övrigt

Hans berättade att de digitala klockorna nu är slut.

 1. Tid och plats för nästa möte

Vrigstad 27/3-04 kl. 10:00 innan kongressen och ett på e.m. efter utvärderingsdagen.

 1. Mötets avslutande

Kent Lindgren avslutade mötet kl. 17.15


……………………………………
Ewa Fritz / Sekreterare

…………………………
Kent Lindgren / Justerare

                              .

                                                                        

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar