SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
Utvärderingsdag 2003

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

Protokoll fört vid utvärderingsdagen i Korsberga 2003-04-26

Deltagare:
Styrelsen: Hans Larsson Aneby SK Kent Lindgren Oskarshamn SS Ingemar Johansson Nybro SS Anna-Lena Karlsson Västerviks ASK Ewa Fritz Västerviks ASK
Övriga: Curt Gustafsson Glasriket SK Alf Isaksson Växjö SK Evert Svensson Moheda SK Hugo Karlsson Västerviks ASK Johan Nilsson Västerviks ASK

 1. Mötets öppnande
 2. Programsnickeri
  SmSF:s tävlingar under 2003/2004 fastställdes och fördes in i tävlingskalender.
 3. Bidragen till Sveriges Schackförbunds klubbar
  Förändringar enligt separat skrivelse från Sveriges Schackförbund gäller från och med första halvåret 2003. Viktigt att ungdomar blir medlemmar så fort som möjligt för att bidrag skall utgå. Tänk på att minimiantalet 11 deltagare gäller.
 4. Kongress och utvärderingsdag
  På grund av lågt deltagarantal kom vi fram till att lägga kongressen och utvärderingsdagen på samma dag år 2004. Det finns då möjlighet att vara med på båda mötena eller bara det ena. Viktigt är däremot att anmälningsdisciplinen blir bättre bl a med tanke på matbeställningen.
 5. Tävlingsreglementet
  Punkter som diskuterades:
  - Reserver tas alltid nerifrån aktuell rankinglista för att undvika problem med att ”sistalaget” aldrig har fullt lag
  - Arrangör av tävling har rätt att bestämma tävlingsform beroende på antalet deltagare förutsatt att detta meddelas innan tävlingen startar.
  - Städning och iordningsställande av spellokal skall inte börja förrän sista partiet har avslutats.
  - Förslag att länskommittéerna kontaktar klubbar som har tävling för första gången.
 6. TfS som medlemstidning
  Punkter som diskuterades:
  - Lättare att få medlemmarnas korrekta adresser. Medlemmarna blir mer benägna att anmäla ändrad adress om de har tidningen.
  - Lättare att nå ut med information
  - Öka medlemmarnas insikt
  - Mera distriktnytt i tidningen önskas
  - Hans Nyman och Kent Lindgren representerar Smålands Schackförbund på Sveriges Schackförbund
  - Mer diskussion på nästa styrelsemöte 2003.06.07-08
  - Viktigt att klubbarna hör av sig när det kommer en proposition
  - Skickas ut till klubbarna när förfrågan om vad dom tycker kommer
 7. Schacket idag
  - Måste man alltid göra likadant. Hur skall vi förnya oss?
  - Behöver vi åka på ledarkurser igen?
  - Vi måste visa oss mer ex. café-schack, schackbräden på offentliga platser
  - Det beslutades om ett ”spånarmöte”. Styrelsen får i uppdrag att bestämma ett datum och bjuda in någon från varje klubb att närvara

Vid protokollet: Ewa Fritz

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar