SmSF-Logo  

 

Smålands Schackförbund
SSF-kongressen

 
 
Aktuellt

Kalendern

Förbundshandbok

Protokoll

Rating

Länkar

Historik

Gamla nyheter

 

 

SSF-kongressen [2004-07-24]

Kongressen blev en ganska lugn tillställning.Vår motion fick tillräckligt mycket bifall för att leda till att en arbetsgrupp tillsattes med Kent Lindgren som sammankallande och som har i uppgift att göra en översyn av SSF verksamhet. Kongressen tillsatte också en grupp som har i uppgift att se över förbundets stadgar och rätta till de värsta felaktigheterna. I den gruppen ingår Gert Brushammar.

Smålands Schackförbund
c/o Ewa Fritz
Getingstigen 28
593 52  VÄSTERVIK

webmaster@smalandsschack.se

Webplatsen senast uppdaterad: 2006-05-21
Webmaster:
Gert Brushammar